el-GRit-ITpl-PLen-US
el-GRit-ITpl-PLen-US
Menu

PROJEKT

PROJEKT

Recepcjonistka w dzisiejszym prężnie rozwijającym się świecie biznesu jest kimś więcej niż tylko osobą, która odbiera telefon. Jest pierwszą osobą, z którą spotykają się klienci, więc wrażenie jakie na nich robi, odzwierciedla całą firmę. W obliczu nowych rodzajów ryzyka systemowego, takich jak COVID-19, recepcjoniści muszą również wykonywać bardziej wymagające zadania w zakresie ograniczania ryzyka i są pierwszymi osobami, które mają styczność z klientami. Muszą być zawsze gotowi na to, co nastąpi później i chronić gości i personel firmy, w szczególności posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby odpowiedzieć na ich wymagania dotyczące bezpieczeństwa, komfortu i dostępności.

Fitch szacuje, że COVID-19 spowoduje znaczny spadek obłożenia hoteli europejskich, a te odbudują się dopiero w 2023 roku. Pewne jest, że wraz z ponownym otwarciem wzrośnie zapotrzebowanie na recepcjonistów. Biorąc pod uwagę fakt, że wielu dotychczasowych pracowników zostało zmuszonych do wybrania innych ścieżek kariery oraz podjęcia nowych wyzwań, które spowodowała ostatnia pandemia, potrzeba kompetentnego szkolenia będzie oczywista.

 

WELCOME wychodzi naprzeciw tej potrzebie, opracowując i oferując nowoczesną platformę cyfrową online z treściami szkoleniowymi w formie symulacji 3D (scenariusze odgrywania ról oparte na podejściu mapowania projektowania usług). Realistyczne symulacje 3D o wysokiej wierności, które zostaną utworzone za pomocą Unity (silnika gry), będą oferować różne funkcjonalności, które pozwolą na duże zaangażowanie użytkowników, interaktywność i otrzymanie informacji zwrotnych. Opierając się na skutkach sytuacji związanej z koronawirusem i podejmowanych środkach zapobiegawczych, platforma będzie zawierała również scenariusze związane z zarządzaniem COVID-19. Dystans społeczny, dzielenie się informacjami o wirusie, techniki i narzędzia ograniczające kontakt międzyludzki, techniki identyfikowania ryzykownych sytuacji i radzenia sobie z nimi oraz wiele innych będą częścią tych scenariuszy.

 

Platforma zaoferuje szybki i przystępny sposób szkolenia pracowników recepcji, skracając krzywą uczenia się. Uczestnik szkolenia będzie realizował scenariusze wchodząc w interakcję z wirtualnymi gośćmi w recepcji hotelowej i na koniec każdego scenariusza będzie mógł zobaczyć (w formie animacji z tymi samymi awatarami) prawidłowe zachowanie i zidentyfikować ewentualne błędy. Scenariusze zostaną skategoryzowane w ramach różnych tematów, które zostaną zidentyfikowane w trakcie organizacji grup fokusowych w każdym kraju (biorąc pod uwagę istniejące kwalifikacje w każdym kraju).

Oczekuje się, że platforma przyczyni się do zwiększenia poziomu podniesienia kompetencji uczestników szkolenia. Na platformie wykorzystane zastaną nowatorskie metody i narzędzia, za pomocą których scenariusze będą mogły być łatwo tłumaczone i modyfikowane w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb. Użytkownicy będą mogli również tworzyć nowe scenariusze zgodnie ze swoimi potrzebami. Platforma będzie składać się z elementów samokształcenia w postaci symulacji 3D, jak opisano powyżej (dostępnych za pośrednictwem Internetu i urządzeń mobilnych), ale będzie również oferować narzędzie do oceny online poprzez interakcję w czasie rzeczywistym między asesorem (asesorami) a uczestnikiem szkolenia w wirtualnym środowisku recepcji (z wykorzystaniem serwerów sieciowych w chmurze). Opracowane narzędzie do zarządzania będzie zajmować się ewaluacją online w ustalonych dniach i godzinach. Powiadomienia e-mailowe będą automatycznie wysyłane do uczestników szkolenia w ustalonym czasie przed ewaluacją. Interakcje podczas każdej oceny będą zapisywane w formie narracyjnej.

 

Cele: 

Cele projektu to:

  • Opracowanie innowacyjnej platformy internetowej do szkolenia recepcjonistów hotelowych w zakresie umiejętności komunikacyjnych.
  • Stworzenie szeregu scenariuszy symulacyjnych, które będą odgrywane przez uczestników szkolenia na platformie.
  • Opracowanie synchronicznego narzędzia do ewaluacji 3D online, które będzie wykorzystywane w celu umożliwienia uczestnikom szkolenia interakcji
    z asesorami, tak jakby byli klientami, otrzymując na zakończenie certyfikat.
  • Przeszkolenie tutorów w zakresie korzystania z platformy, aby mogli tłumaczyć i dostosowywać scenariusze do konkretnych potrzeb (różne kultury, okoliczności, itp.).
  • Przedszkolnie asesorów, by mogli organizować i przeprowadzać ewaluację online.
  • Upowszechnianie wyników projektu poprzez stowarzyszenia turystyczne, społeczności zawodowe, sieci VET, EPALE itp.

 


 

Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset